Успех на граѓанските организации за бесплатна правна помош: 110 граѓани побараа адвокат платен од државата за остварување на своето право за пристап до правда

Вложените напори на шест граѓански организации [Македонско здружение на млади правници - Скопје, Национален ромски центар - Куманово, Младински културен центар - Битола, ЕХО - Штип,
Избор - Струмица и 8-ми Септември – Скопје] за бесплатна правна помош, во рамки на проектот „Пристап до Правда во Македонија“, за само 10 месеци  даваат охрабрувачки резултати за граѓаните.

[Повеќе] - СООПШТЕНИЕ: Успех на граѓанските организации за бесплатна правна помош: 110 граѓани побараа адвокат платен од државата за остварување на своето право за пристап до правда