Соопштение до медиуми

Само 35 граѓани успеаа да добијат адвокат од државата и да го остварат нивното право на пристап до правда, а дури 1243 имале правен проблем во изминатата година. Во рамки на првите 12 месеци од реализацијата на проектот „Пристап до правда во Македонија“, мрежата организации регистрирани како даватели на бесплатна правна помош, обезбеди информации за правни прашања поставени од 1243 лица (599 жени и 644 мажи) во врска со 1287 правни проблеми.  [Повеќе] - Соопштение