Маалска акција во општина Штип

Започнуваме со разубавување во населбата Пребег
Биди дел и ти! „Мрдни со Прст“!