Информација за работата на ЕХО во областа на бесплатната правна помош и пристапот до правда во првите шест месеци од 2018 година

eho 400Во првото полугодие на 2018 година, во рамки на проектот „Пристап до правда во Македонија„ финансиски поддржан од Фондација Отворено општество -  Македонија, ЕХО обезбеди бесплатна претходна правна помош согласно Законот за бесплатна правна помош во 107 случаи.

Целосната информација е прикажана на следниов линк.