Кои се условите за остварување на бесплатна правна помош

Подготвивме информативен приказ за условите кои барателите треба да ги исполнат за да остварат право на бесплатна правна помош.

usloviBPPsmall