И ти можеш! - Прво наградено видео на Кристина Јаковлева и Матеја Богдан

16Days-2018-logo-675px

И ти можеш! - Прво награденото видео на Кристина Јаковлева и Матеја Богдан на наградниот конкурс за фотографии, илустрации и видеа на тема: Крај на насилството врз жените и девојките!
Конкурсот беше објавен во рамките на проектот: „Примена на модел за интегративен пристап на пакетот неопходни услуги за жени и девојки жртви на насилство“, спроведуван од ЕХО Едукативно – хуманитарна организација.

Проектот e во рамките на регионалната програма на UN Women „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови”, финансирана од Европската Унија.

eu vest


   unwomen vest