Студиска посета на Белград во рамки на проектот „Leading the visionaries to create waves of change for Gender Equality“

Во рамки на проектот „Leading the visionaries to create waves of change for Gender Equality“ финансиски поддржан од Kvinna till Kvinna, претставнички на ЕХО, во периодот од 24 декември до 27 декември 2018 година, реализираа студиска посета во Белград, каде остварија размена на искуства, знаења и идеи за идна соработка со сродни организации кои работат на полето на родовата еднаквост и насилството врз жени.