Состанок на мулти-секторскиот тим на заедницата на Струмица за ефикасна заштита на жени и девојки жртви на насилство

04.04.2019-1Состанокот е дел од активностите од проектот ‚‚Примена на модел за интегративен пристап на неопходните услуги за жени и девојки жртви на насилство‘‘ што ЕХО го спроведува во рамки на регионалната програма на UN Women „Спречување на насилството врз жените во земјите од Западен Балкан и Турција: Спроведување на норми, промена на ставови”, финансирана од Европската Унија.