ПОЧЕТНА

Втора информативна средба во Јавна Установа Меѓу-општински центар за социјална работа - ШУТО ОРИЗАРИ

Проектниот тим на  проектот „Пристап до правда во Македонија“, проект кој се спроведува од страна на Македонско здружение на млади правници (МЗМП) Скопје, Национален  Ромски Центар (НРЦ) Куманово, Младински културен Центар (МКЦ) Битола, Едукативно-хуманитарна организација (ЕХО) Штип, Избор Струмица и Здружение на граѓанско општество 8ми Септември Скопје, во координација на Фондација отворено општество - Македонија, организира и спроведува информативни средби во Јавната Установа Меѓу-општински центар за социјална работа – Шуто Оризари. 
[Повеќе] - Соопштение