ПОЧЕТНА

Работилница за подготовка на документ за јавни политики

Подготовка на документ за јавни политики на тема “Прилагодување на македонското законодавство и практики кон стандардите поставени во Конвенцијата на Сoветот на Европа за спречување и борба против насилство врз жени и домашно насилство“. Во организација на ЕХО, а со поддршка на Kvinna Til Kvinna.