ПОЧЕТНА

Преку медиумите, ЕХО со информации до јавноста за новиот закон за бесплатна правна помош.