ПОЧЕТНА

Правно-едукативна сесија, дел од проектот “Пристап до правда во Северна Македонија“

Споделуваме дел од атмосферата на сесијата за правно зајакнување на граѓаните, одржана во канцеларијата за бесплатна правна помош на ЕХО. Присутните имаа можност да се информираат и да прашуваат за се во врска со правото на бесплатна правна помош согласно новиот Закон за бесплатна правна помош. Споделивме информативни флаери и се дружевме, разговарајќи за правните прашања, недоумици и проблеми што ги имаат.
#Заедносмепосилни#Правнозајакнуваме!

Оваа правно-едукативна активност е дел од проектот “Пристап до правда во Северна Македонија“ финансиски поддржан од ФООМ.