ПОЧЕТНА

Второ инфо видео за бесплатна правна помош

Информативно видео за исклучоците од редовната постапка за одобрување на барања за бесплатна правна помош согласно новиот закон за бесплатна правна помош.