Денес имавме интересна, интензивна и интерактивна комуникација со граѓаните од Охрид.
Со нив споделивме информативни флаери, информации и совети за заштита и спречување на корупција и судир на интереси, а тие ги споделија со нас сопствените искуства, во кои препознаваат или насетуваат можни коруптивни елементи и дејствија.
Борбата против корупцијата е тешка, но не и невозможна. Услугите за правно информирање, советување, упатување и поддршка се доверливи, бесплатни и достапни за граѓаните.
Телефон за контакт на правничкиот тим: 070 22 82 82
Канцеларија за правна помош и поддршка во Охрид на ул. "8-ми Септември" бр.27
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.eho-org.mk
Оваа активност е дел од проектот “Правно зајакнување на граѓаните за борба против корупција и судир на интереси на локално ниво“ што на територија на Општина Охрид го спроведува ЕХО Едукативно-хуманитарна организација Штип, финансиски поддржан од Агенцијата на САД за меѓународен развој на (УСАИД).
https://www.facebook.co/CEPNorthMacedonia
https://www.facebook.com/FOSMacedonia

Pin It