Низ женски леќи:

Завршна конференција и промоција на Водич за стандардизација:

Годишна конференција за јавни набавки - Струмица, 27-29 септември:

Стручно тело за стандардизација - посета на нво-и:

Обука - справување со стрес на работно место:

Во Штип промовиран регионален центар за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки:

Проект за пристап на микропретпријатијата до јавните набавки:

Проект за воспоставување на систем за стандардизација на бесплатна правна помош:

Проект на USAID за транспарентно владеење, состанок со Paul Wohlers:

Обука за Fundraising за националната мрежа “Глас против насилството“:

Проектни активности во општина Струмица, проект за транспарентно владеење:

Проектни активности:

Pin It