Во рамки на кампањата по повод денот на жената, 8 ми Март, која ЕХО ја спроведува во тек на целата година, но поинтезивно во втората недела на месец март, ЕХО организираше средба на Мултисекторскиот тим на заедницата на Општина Штип за ефикасна заштита на жените од секаков вид на насилство, вклучувајќи го семејното насилство.

Pin It