ЕХО Едукативно хуманитарна организација Штип започна со реализација на проектот „Правно зајакнување на граѓаните за борба против корупција и судир на интереси на локално ниво„ кој се спроведува во рамки на проектот ,,Зајакнати системи на интегритет за борба против корупција на локално ниво”* , реализиран од Фондација Отворено опшество – Македонија, а финансиран од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Pin It