Проектот „Промената почнува од мене“  е наменет за млади девојчиња и момчиња од основните и средните училишта, студентите,  како и за младите од Штип.

Општата цел на проектот е да се едуцираат младите за препознавање и дејствување во заедницата преку откривање на насилството од врсниците како најраспространето и најзастапено во однесувањето на младите девојки и момчиња во нивната околина. се насочени кон нивно спречување.

Оваа цел ќе се постигне преку истражување преку онлајн прашалник и организирање состаноци со млади луѓе на кои преку меѓусебни разговори ќе се разговара за ставовите и разбирањето, како и за најчестиот тип на насилство со кој се соочуваат младите во нивната средина како и преку  едукација и зголемување на знаењето на младите девојки и момчиња за препознавање на насилството од врсници и врсничка едукација за пренос на знаење со цел да се придонесе за промена на ставовите, свеста и однесувањето на младите.

Проектот е финансиран од Екуменска иницијатива на жени од Република Хрватска.

За превземање во PDF формат кликнете овде Знаци по кои ќе препознаете дека детето е жртва на булинг

За превземање во PDF формат кликнете овде Стрип - Промената почнува од нас

Видео од летната школа: https://www.facebook.com/echostip/videos/2259003530930132

Pin It