Сесија за правна едукација на тема „Како до бесплатна правна помош во случаи на насилство врз жени и семејно насилство?“ се одржа во Гевгелија на 24 април во организација на ЕХО, а во соработка со Општина Гевгелија. Освен што сесијата имаше за цел да ги информира граѓаните за бесплатната правна помош и интегрираните услуги за жени и девојчиња што ЕХО ги обезбедува за овие ранливи категории, претставуваше и поволна прилика да се најави формирањето на Мултисекторски тим на заедницата во Гевгелија за ефикасна заштита на жени и девојчиња изложени на насилство. Настанот беше дел од активностите во рамки на проектот „Јакнење на интегрираните услуги за жени и девојки изложени на насилство во пелагонискиот и југоисточниот регион“, финансиски поддржан од Европската Унија и Шведска, а субгрантиран од Фондацијата Kvinna till Kvinna и Коалиција Маргини.
Pin It