20 години ЕХО - 7 април 2023
20 години заедништво, верба, истрајност, посветеност!
Заедно со сите Вас растевме, учевме, сонувавме, делувавме и менувавме...
Сите заедно, сплотени и обединети во мисијата, продолжуваме да градиме похуман, поправеден, подобар и поубав свет!
Pin It