Истражувањето - Мапирање на состојбите со објектите за спорт во општините спроведено во Битола, Кичево, Куманово, Неготино, Струмица, Тетово, Чаир и Штип, е изготвено во рамките на проектот "Заштита од корупција" со финансиска помош од Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје, имплементиран од Центарот за граѓански комуникации. 

За Штип истражувањето е спроведено од ЕХО Едукативно-хуманитарна организација.

Документ, линк...

Pin It