Целта на овој документ е да послужи како прирачник за професионалните структри вработени во општите даватели на услуги за жени и девојки жртви на насилство, кои ја имаат обврската и задачата први да ги овозможат услугите дизајнирани да ги заштита жените и девојките од актите на насилство во приватната и јавната сфера, on-line и off-line, како и да спречат идно насилство, истовремено превенирајќи насилство врз жени и девојчиња во заедницата.

За превземање во PDF формат кликнете овде Прирачник за постапување на надлежните институции во случаи на дигитално насилство врз жени и девојчиња

 

Pin It