Документ со препораки за носителите на политики за унапредување и хармонизирање на националните регулативи и институционални практики за превенција, спречување и заштита од родово-базирано и семејно насилство со стандардите и одредбите на конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство.

За превземање во PDF формат кликнете овде Документ за јавни политики 2022-ЕХО

 

Pin It